Odluke Skupštine saveza od 18. listopada 2019. godine

Određuje se visina članarine prema Lovačkom savezu Istarske županije u iznosu:

  • 60,00 kn po lovcu
  • 0,45 kn za svaki ha lovne površine

 

Određuje se visina članarine za lovne pripravnike u iznosu:

  • 500,00 kn

 

Određuje se upisnina za sve novoprimljene članove, koji su položili po programu HLS-a, u Lovačkom savezu Istarske županije u iznosu:

  • 200,00 kn

 

Određuje se upisnina za sve novoprimljene članove, koji su položili po programu HLS-a, izvan Lovačkog saveza Istarske županije u iznosu:

  • 400,00 kn

 

Određuje se upisnina za sve novoprimljene članove, koji NISU položili po programu HLS-a, u iznosu:
(tri glasa protiv)

  • 1.200,00 kn

 

Određuje se visina uplate namjenskih sredstava “Fondu za unapređenje i razvoj lovstva” u iznosu:

  • 0,35 kn za svaki ha sveukupne lovne površine