Odluke Skupštine saveza od 20. 11. 2017. godine

Određuje se visina članarine prema Lovačkom savezu Istarske županije u iznosu:

60,00 kn po lovcu
0,45 kn za svaki ha lovne površine

 

Određuje se visina članarine za lovne pripravnike u iznosu:

500,00 kn

 

Određuje se upisnina za sve novoprimljene članove, koji su položili po programu HLS-a, u Lovačkom savezu Istarske županije u iznosu:

200,00 kn

 

Određuje se upisnina za sve novoprimljene članove, koji su položili po programu HLS-a, izvan Lovačkog saveza Istarske županije u iznosu:

400,00 kn

 

Određuje se upisnina za sve novoprimljene članove, koji NISU položili po programu HLS-a, u iznosu:

800,00 kn

 

Određuje se visina uplate namjenskih sredstava “Fondu za unapređenje i razvoj lovstva” u iznosu:

0,35 kn za svaki ha sveukupne lovne površine