Predsjednik Saveza

Graciano Prekalj

 

Tajnik

Mladen Belušić

Skupština saveza

Skupština Saveza je najviše tijelo upravljanja Savezom.

Svaki član Saveza ima u Skupštini jednog predstavnika. Izuzetno, lovačka udruga – članica Saveza koja ima preko 150 članova, u Skupštini ima dva predstavnika.

Lovačko društvo Član Adresa člana Pošta Lovni ured
1 “Balotin” Vinež Zulijani Branko Ružići 37 52231 Sv. Nedjelja Labin
2 “Bena” Ližnjan-Šišan Dobran Augusto Šišan, Plekuti 27 52100 Pula Pula
3 “Ćićarija” Lanišće Vratović Ivan Podgaće 18 (Goričica 47/2) 52422 Lanišće (52470 Buzet) Buzet
4 “Diana” Momjan Prelac Rino Dlinja Vas 23 52462 Momjan Buje
5 “Dubrava” Višnjan Jakus Kristijan Pršurići 10 52463 Višnjan Poreč
6 “Fazan” Buje Zugan Bruno Juricani 1 a 52470 Umag Buje
7 “Fazan” Kaštelir-Vižinada Arman Franc Nardući 5 52447 Vižinada Poreč
8 “Fazan” Motovun Cvitko Valter 25. rujna 3/1 52424 Motovun Pazin
9 “Golub” Kanfanar Vujić Nenad Mrgani 21 52352 Kanfanar Rovinj
10 “Golub” Tinjan Šest Ivica Mofardini 37 52444 Tinjan Pazin
11 “Istra” Pula Peruško Davor Regi 8 52215 Medulin Pula
12 “Jarebica” Bale Sošić Mladen Fonde 18 52211 Bale Rovinj
13 “Jarebica” Svetvinčenat Perković Kristijan Salambati 8 52342 Svetvinčenat Pula
14 “Jedinstvo” Vodnjan Antolović Saša Gradina 9 52215 Vodnjan Pula
15 “Jedinstvo” Vodnjan Petrić Manuel Divšići 1/a 52206 Marčana Pula
16 “Kamenjarka” Pićan Vretenar Goran Jakomići 11 52333 Podpićan Labin
17 “Kamenjarka” Barban Poljak Orijano Rajki 11 52207 Barban Pula
18 “Kamenjarka” Barban Poljak Denis Rajki 14 52207 Barban Pula
19 “Kamenjarka” Krnica Šarić Elvis Dobrani 7 52207 Barban Pula
20 “Kamenjarka” Labin Gobo Roberto Breg Ivanovci 29 52220 Labin Labin
21 “Kolinka” Gračišće Brozan Marijan Brozani 52 / A 52403 Gračišće Pazin
22 “Lepus” Brtonigla Palčić Petar Fjorini 9 c 52474 Brtonigla Buje
23 “Lim” Vrsar Starčić Julian Jakići donji 5 52448 Sv.Lovreč Poreč
24 “Marčana” Marčana Višković Darin Marčana 452 52206 Marčana Pula
25 “Mirna” Buzet Golojka Branko Kozari 10 52420 Buzet Buzet
26 “Patka” Novigrad Banović Marino M. Vlačića Ilirika 21 52466 Novigrad Buje
27 “Roč” Roč Rabak Aldo Ročko polje, Žulići 56/1 52425 Roč Buzet
28 “Rovinj” Rovinj Sošić Zoran Sošići bb 522352 Kanfanar Rovinj
29 “Rovinj” Rovinj Udovičić Franko Rovinjsko Selo bb 52210 Rovinj Rovinj
30 “Srna” Sv. Lovreč Prekalj Graciano I. Andrića 74 52440 Poreč Poreč
31 “Srnjak” Grožnjan Paoletić Graciano Sv. Ivan 57 52460 Buje Buje
32 “Srnjak” Lupoglav Staraj Damir Semići 36 52426 Lupoglav Pazin
33 “Šljuka” Cerovlje Brenčela Danijel Pazinski Novaki 12 52402 Cerovlje Pazin
34 “Trčka” Umag Rota Davide Zambratija, Vinogradska 1 52475 Savudrija Buje
35 “Ubaš” Koromačno Kvaternik Dalibor Mikulezi 26 52224 Trget Labin
36 “Union” Pula Raić Sandro Vernalska 11 52100 Pula Pula
37 “Vepar” Oprtalj Bazjak Lučano Livade 15 52427 Livade Buje
38 “Vepar” Pazin Brajković Siniša Buići 80 52000 Pazin Pazin
39 “Vepar” Pazin Deltin Ivan Tinjan 70 52444 Tinjan Pazin
40 “Zec” Kršan Faraguna Livio Blaškovići 50 52232 Kršan Labin
41 “Zec” Poreč Momić Sandi 52440 Poreč Poreč
42 “Zec” Poreč Milotić Ivica 52440 Poreč Poreč
43 “Zec” Žminj Galant Matija Stara Vrata 4 52341 Žminj Rovinj

Izvršni odbor Skupštine Saveza

Izvršni odbor ima ukupno 7 članova kojeg čine po jedan izabrani predstavnik članova Saveza sa područja svakog lovnog ureda.

Prijedlog za članove Izvršnog odbora daje svaki lovni ured za svoje područje, a Skupština Saveza ih imenuje na mandat od 4 godine.

Između imenovanih članova Izvršnog odbora, Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Saveza.

Lovni ured Član
Poreč Graciano PREKALJ Predsjednik
Rovinj Franko UDOVIČIĆ
Pula Davor PERUŠKO Dopredsjednik
Labin Dalibor KVATERNIK
Pazin Valter CVITKO
Buzet Aldo RABAK
Buje Graciano PAULETIĆ
Izvršni odbor – povijesni pregled

Nadzorni odbor

Lovni ured Član
Buje Marino BANOVIĆ Predsjednik
Pazin Marijan BROZAN
Buzet Ivan VRATOVIĆ

Nadzorni odbor – povijesni pregled

Stegovni sud

Lovni ured Član
Rovinj Mladen SOŠIĆ
Pula Orijano POLJAK
Pazin Siniša BRAJKOVIĆ
Poreč Ivica MILOTIĆ
Labin Roberto GOBO
Stegovni sud – povijesni pregled