Lovački savez Istarske županije (u daljnjem tekstu: Savez) osnovan je 14.04.1995. godine od strane Lovačkih udruga sa područja Istarske županije i od samog osnivanja član je Hrvatskog lovačkog saveza. Jedan od temeljnih ciljeva udruživanja je gospodarenje lovištima na području Istarske županije uz maksimalno poštivanje prirodnih zakona te očuvanja prirode i okoliša.

Osnivanjem Saveza po prvi je puta objedinjen rad svih lovačkih udruga na području Istarske županije budući da su do tada djelovali lovački savezi ili drugi organizacioni oblici po bivšim općinama.

U uvjetima nastanka novog društvenog i pravnog poretka tada su nastajali sasvim novi oblici i načini gospodarenja lovištima i bavljenje lovom uopće. U takvim uvjetima bila je potrebna dobro organizirana i djelotvorna županijska lovačka organizacija koja će izraziti interese svih županijskih lovaca i pomoći u ostvarivanju tih interesa i potreba. Temeljna želja i potreba svih lovaca je da steknu i gospodare lovištima. U tim novim uvjetima sticanja lovišta, u koordinaciji i brojnim odlučujućim aktivnostima ovoga Saveza a u dobroj suradnji sa nadležnim tijelima Uprave, Županom i Skupštinom Istarske županije te tijelima RH, svim lovačkim udrugama osigurana su lovišta. Radi ostvarenja tog temeljnog cilja ovaj je Savez stalno pomagao i koordinirao potrebite aktivnosti za svoje članice.

Nakon uspostavljanja nove organizacije udruga i primjene novih propisa veliki je bio doprinos Saveza u izradi Statuta i drugih akata udruga te njihovom upisu u registar udruga, kao i održavanju osnivačkih skupština i u svemu drugom po potrebi. Poštujući tada važeći Zakon o lovu, potrebno je bilo provesti postupak za osnivanje zajedničkih lovišta i njihovo davanje na gospodarenje lovačkim udrugama. Od tada pa do danas članice Saveza, uz relativno povoljne uvjete, gospodare i upravljaju tako stečenim zajedničkim lovištima. Iako je ovaj Savez uključujući sve lovce Istre, puno radio za potrebe zajedničkih lovišta, ipak treba znati da su odluke o dodjeli tih lovišta donijela upravna, izvršna i predstavnička tijela .

Samo steći lovišta nije dovoljno već ih treba zadržati rješavajući stalne probleme koje život nosi. Pojavljuju se razne promjene na terenu kao i promjene propisa koje zahtijevaju prilagodbu i efikasno djelovanje Saveza i njezinih članica.

Uvijek a i danas za ozbiljan i učinkovit rad bilo kakve organizacije nužna je novčana i druga imovinska sigurnost. Stoga je 1999. Savez osnovao Fond za unaprjeđenje i razvoj lovstva“. Taj Fond počiva na solidarnosti svih članica i Ugovorom sa Istarskom županijom uz glavno načelo „zajedno smo jači“. Fond danas raspolaže sa kreditnim potencijalom od 8.500.000,00 kn koji su stalno na korištenju članicama Saveza kroz odobrene povoljne kredite radi ostvarivanja njihovih projekata. Tim sredstvima, osim izgradnje lovačkih domova, opreme, strojeva i slično sredstvima Fonda se jamči za plaćanje lovozakupnine svim članicama Saveza za njihova zajednička lovišta.

U današnje vrijeme razvoja poduzetništva do izražaja mora doći i dolazi bavljenje lovnim turizmom, valorizacija divljačine i svega što lovstvo, kao plemenita a ujedno i gospodarska djelatnost, može dati.

Navođenje lovnog turizma nije samo govorna fraza već realna mogućnost i šansa za razvoj i očuvanje lovstva u ovom obliku, te lovnog gospodarstva u cjelini. U Istru godišnje prosječno dolazi 1.700 lovaca turista, od kojih gotovo 95 % dolaze iz Italije i koji značajno doprinose produžetku turističke sezone i izvan ljetnih mjeseci.

U vrijeme razvoja lovnog turizma 60. tih godina prošlog stoljeća, u Istarskim lovištima je prevladavala sitna divljač od kojih je najinteresantnija za lovni turizam bila poljska jarebica. Promjenom načina obrade poljoprivrednih površina dolazi do velikog smanjenja te vrste divljači, ali se kroz povećanje šumskog područja povećao i broj šljuka u preletu, i tako je šljuka do današnjih dana postala primat u lovnom turizmu u Istarskim lovištima.
Daljnje povećanje krupne divljači će sigurno u budućnosti dovesti do promjena u obavljanja lovnog turizma.

Savez ima učinkovitog učešća u mijenjanju lovnog zakonodavstva organiziranjem i provođenjem rasprava o promjenama Zakona o lovstvu i drugih propisa sa svim članicama Saveza.

Najznačajnija inicijativa na razini Hrvatskog lovačkog saveza je potpisivanje zajedničke police osiguranja za naknadu šteta naletom vozila na divljač za područje cijele Republike Hrvatske, čime se spašavaju ovlaštenici prava lova od sigurnog stečaja.

U suradnji sa Policijskom upravom Istarskom provodi se projekt “Siguran lov” u cilju sigurnog korištenja lovačkog oružja u lovu kao i ponašanja ostalih sudionika u lovištu za vrijeme lova.
Praktički izvedba ovog programa provodi se kroz različite streljačke aktivnosti kao što su natjecanje u lovačkom trapu i parkuru, gađanju puškama sa užlijebljenim cijevima na metu srnjaka i natjecanje u gađanju mete vepra u trku.

Osim aktivnostima u lovnom streljaštvu, jedna od aktivnosti kojoj pridajemo dovoljno pažnje je lovna kinologija. U našim lovovima svjedoci smo izvrsnih vještina lovaca od pucanja bez nepotrebnog ranjavanja i gubitka divljači do lijepog ponašanja i sportskog duha u lovu, jer najveći pratitelj lovca je njegov lovački pas koji izvrsno radi zbog čega i organiziramo lovno kinološka natjecanja.

Zajedno sa Hrvatskim lovačkim savezom provodi se obuka pripravnika za polaganje lovačkog ispita, čime se želi da se kroz lovačko obrazovanje stekne odgovorno ponašanje u poštivanju lovačkih zakona i pravila, prvenstveno sa svrhom da se umanji broj nesreća u lovu i da se stvori iskusnog i pouzdanog lovca koji će svoje pozitivno lovačko iskustvo prenositi na mlade i tako osigurati nastavak lovačkih običaja i tradicije respektirajući ostale lovce i prirodu uopće.

Društvenost i druženje su temeljne postavke lovstva uopće. Stoga se u ovom Savezu i njegovim članicama trajno njeguje lovačko druženje, suradnja i sve pozitivno što iz toga izlazi. Sretni smo i ponosni što kao Savez imamo drage i dobre susjede kao što je Primorsko – goranska županija i Lovska zveza Koper s kojima trajno ostvarujemo kvalitetnu suradnju.

Naš Savez uključujući sve njegove članice odnosno sve lovce Istre član je velike Hrvatske lovačke obitelji kojom kao krovnom lovačkom organizacijom upravlja i koordinira Hrvatski lovački Savez. U svim navedenim aktivnostima od dana osnivanja, ovaj je Savez uvijek imao veliku potporu Hrvatskog lovačkog Saveza ali i ovaj Savez je uvijek izvršavao sve svoje obveze prema HLS-u doprinoseći time kvalitetnoj organizaciji lovstva u Hrvatskoj.

I pored svega rečenoga jasno je da ovaj Savez nije sam u prostoru i vremenu već je dio svekolikih društvenih aktivnosti u Istri i Republici Hrvatskoj. Savez surađuje sa mnogim tijelima, ustanovama i pojedincima koji su doprinose kvalitetnom radu Saveza. Veliku i važnu ulogu u svemu tome imaju i mediji koji su Savez tijekom ovih godina pratili vjerujući u još kvalitetniju buduću suradnju.

Na kraju dovoljno je utvrditi da dobro radimo, da smo dobro organizirani i jedinstveni te da ćemo i ubuduće raditi na korist svih lovaca i lovstva u cjelini.

Predsjednik Prekalj Graciano
Tajnik Belušić Mladen
Datum osnivanja 14.04.1995.
Broj članova 2024. godine
(samo članova LD)
3851
Broj žena – lovkinja 49
Prosječna starost lovaca 55
Prosječna starost lovkinja 35
Broj lovaca sa 70 i više godina 857 (22,25%)
Broj lovaca sa od 50 do 70 godina 1474 (38,28%)
Broj lovaca sa od 18 do 50 godina 1520 (39,47%)
Broj lovačkih društava – udruga 38
Broj lovaca / 1000 stanovnika u Istarskoj županiji 18,5
Broj lovaca / 1 km2 (u Istri) 1,4
Broj ha lovne površine / 1 lovac 62,9
Broj lovačkih društava – udruga 38
Zajednička lovišta
Broj lovišta 38
Prosječna cijena po 1 ha 0,42 €/ha
Državna lovišta
Broj lovišta 8
Prosječna cijena po 1 ha (bez uzgajališta) 3,05 €/ha