Na temelju članka 5. i 14. Statuta, Skupština Lovačkog saveza Istarske županije na sjednici održanoj 24. svibnja 2008. godine donijela je

Pravilnik o članstvu lovaca
u lovačkim društvima – udrugama
Lovačkog saveza Istarske županije

Članak 1.

U cilju ostvarenja zadaća propisanih Statutom Lovačkog saveza Istarske županije, zadržavanja i poboljšanja osposobljenosti lovaca za bavljenje lovstvom i društvenim radom, ovim se Pravilnikom određuju načela i način prijema lovaca u članstvo lovačkih društava – udruga koje čine Lovački savez Istarske županije (u daljnjem tekstu: prijem u članstvo).
Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na osobe koje se u članstvo lovačkih društava – udruga ne primaju kao lovci.

 

Članak 2.

Za prijem lovca u članstvo, lovac mora imati položen lovački ispit koji se po važećim propisima priznaje u Republici Hrvatskoj i pripravnički staž od 1 godine, odrađen u lovačkom društvu – udruzi koji su članovi Lovačkog saveza Istarske županije.

 

Članak 3.

Izuzetno, u članstvo se može primiti i lovac koji ima položen lovački ispit, ali nema pripravnički staž odrađen u lovačkom društvu – udruzi koji su članovi Lovačkog saveza Istarske županije.
U slučaju prijema u članstvo sukladno stavku 1. ovog članka, novoprimljeni član – lovac je dužan odraditi pripravnički staž od 1 godine, u kojem periodu ostvaruje sva članska prava i obveze, osim prava na lov, te mu lovačko društvo – udruga za vrijeme pripravničkog staža neće izdati dopuštenje za obavljanje bilo kakve vrste lova.

 

Članak 4.

Pripravnički staž od 1 godine dužan je u lovačkom društvu – udruzi koji su članovi Lovačkog saveza Istarske županije odraditi i lovac koji je lovački ispit položio pri nekom drugom županijskom lovačkom savezu na području Republike Hrvatske, nezavisno od toga da li je pri tome odradio pripravnički staž ili nije.
Obveza odrađivanja pripravničkog staža prema stavku 1. ovoga članka ne postoji za lovca koji je nakon položenog lovačkog ispita najmanje 1 godinu bio punopravan član nekog drugog lovačkog društva – udruge županijskog lovačkog saveza u sastavu Hrvatskog lovačkog saveza.

 

Članak 5.

Potvrdu o pripravničkom stažu odrađenom u lovačkom društvu – udruzi koji su članovi Lovačkog saveza Istarske županije izdaje Lovački savez Istarske županije.

 

Članak 6.

Članstvo u Lovačkom društvu – udruzi drugog županijskog lovačkog saveza u sastavu Hrvatskog lovačkog saveza utvrđuje se temeljem evidencija Hrvatskog lovačkog saveza, o čemu potvrdu izdaje Lovački savez Istarske županije.

 

Članak 7.

Upisnina za prijem u članstvo lovačkog društva – udruge koji su članovi Lovačkog saveza Istarske županije određuje nadležno tijelo tog lovačkog društva – udruge u minimalnom iznosu za prijem lovaca koji su lovački ispit položili po programu Hrvatskog lovačkog saveza, a u maksimalnom iznosu za prijem lovaca koji su lovački ispit položili po programima drugih ovlaštenih ustanova.
Sukladno stavku 1. ovoga članka, upisninu u Lovački savez Istarske županije određuje njegovo nadležno tijelo po odredbama Statuta.

 

Članak 8.

Za nepoštivanje ovoga Pravilnika, protiv članova Lovačkog saveza Istarske županije može se pokrenuti postupak, izreći i primijeniti stegovna mjera određena Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku Lovačkog saveza Istarske županije.

 

Članak 9.

Za tumačenje ovog Pravilnika nadležan je Izvršni odbor Lovačkog saveza Istarske županije.