Krupna divljač

Mjesec
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Jelen obični
Košuta običnog jelena
Tele običnog jelena
Jelen lopatar
Košuta jelena lopatara
Tele jelena lopatara
Srnjak
Srna i lane
Divokoza
Muflon
Muflonka i janje
Vepar, nazime i prase
Krmača nije propisana lovostaja, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
Medvjed

Sitna dlakava divljač

Mjesec
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Zec
Jazavac
Mačka divlja
Kuna bjelica nije propisana lovostaja, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
Kuna zlatica
Lasica mala
Dabar
Kunić divlji nije propisana lovostaja
Puh veliki
Lisica, čagalj, tvor, mungos nije propisana lovostaja, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

Sitna pernata divljač

Mjesec
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Fazan – gnjetlovi
Jarebice kamenjarke – grivna, čukara
Trčka skvržulja
Prepelica pućpura
Prepelica virdžinijska
Šljuka bena
Šljuka kokošica
Golub divlji grivnjaš, pećinar
Guska divlja – glogovnjača
Guska divlja – lisasta
Patka divlja – gluhara, glavata krunasta
Liska crna
Šojka kreštalica, svraka, vrana siva, vrana gačac, čavka zlogodnjača

Legenda

Zabranjen lov
Dozvoljen lov