5. sjednica Izvršnog odbora, Ubaš 3.8.2012.

U petak, 03. kolovoza 2012. godine u Uzgajalištu "Ubaš" kojim gospodare Hrvatske šume održana je 5. sjednica Izvršnog odbora Lovačkog saveza Istarske županije. Na sjednici je bio prisutan i Đuro Dečak, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza.

Između ostalog od članova IO, iznesena je problematika pojave vuka i medvjeda na području Ćićarije i pazinštine, problematika "prevelike" dokumentacije koju se treba voditi u lovačkim društvima, nepoštivanja granice lovišta i državne granice lovaca iz slovenije, bespravne gradnje koja bi se mogla legalizirati i time smanjiti površine lovišta čime pojedina lovišta više ne bi imala uvjete za postojanost (1.000 ha).
Nadalje istaknuto je da bi trebalo pokrenuti inicijativu za pokretanje postupka "ukidanja" Državnih lovišta "Raša", "Budava", "Čepić Polje" i "Lim" i njihove prevelike lovozakupnine.
Istaknuto je da je i Zakon o udrugama u nekim slučajevima nedorečen, pogotovo kad se radi o volji članstva a Statut udruge u nekim slučajevima nije predvidio određene radnje, iznesena je i problematika vezana za ustupanje lovišta za organizaciju kinoloških aktivnosti organizirane od Kinoloških udruga koje nisu članice ovog Saveza

Na svu ovu iznesenu problematiku Dečak je rekao:

Što se tiče problema koje ističete, najviše njih dolazi zbog prevelikog utjecaja stranačkih grupacija na lovstvo.Visina lovozakupnine i Državnih lovišta problem je u cijeloj Hrvatskoj na kojem će HLS probati poraditi u korist Lovačkih društava, a sigurno će aktivno sudjelovati u izmjeni Zakona i Pravilnika koje bi trebalo mijenjati.
Kod lovne kinologije vezano za odluku IO HLS o neustupanju lovišta Kinološkim udrugama koje nisu članice ovog Saveza ostavlja se mogućnost lovačkim društvima da li će utakmice međunarodnog karaktera i pod kojim uvjetima dozvoliti da se održe u lovištu kojim gospodare.

Veliki su problem i presude pojedinih sudaca koje se odnose na štete na divljači gdje jedan sudac po istom predmetu donosi oslobađajuću presudu za lovačko društvo a drugi na štetu lovačkog društva, obrazlažući to sudskom praksom a ne poštivanjem Zakona koji je na snazi.
HLS već je pokrenuo inicijativu da se u rujnu organizira edukacija sudaca po problematici šteta na divljači.

Nakon održanih sastanaka Povjerenstava za lovno streljaštvo od 09.07.2012. i lovnu kinologiju od 11.07.2012. godine te prijedloga istih za održavanje županijskih prvenstava nakon održanih izlučnih takmičenjima na nivou Lovnih ureda Izvršni odbor donio je

Odluke

Lovačko gađanje u disciplini TRAP planira se održati na lovačkom strelištu lovačkog društva "Dubrava" iz Višnjana u nedjelju 02.09.2012. godine.

Prijava članova ekipe lovnog ureda, članovi povjerenstva za lovno streljaštvo u ovaj Savez dužni su dostaviti osam dana prije održavanja, zaključno do ponedjeljka, 27.08.2012. godine.

Ekipe lovnih ureda formiraju se kao i ranijih godina putem izlučnih lovačkih gađanja između lovačkih društava unutar lovnog ureda.

U Lovačkom gađanju mogu sudjelovati lovci članovi ekipe koji uza se imaju lovačku iskaznicu s važećom identifikacijskom markicom za tekuću lovnu godinu i oružni list za držanje i nošenje oružja.

U sklopu lovačkog gađanja kao i ranijih godina organizirati će se takmičenje u pripremanju lovačkih specijaliteta.
Napominjemo da se pripremanje jela vrši isključivo na plinskim plamenicima koje sa sobom uz ostale namirnice i potrepštine donosi svaka kulinarska ekipa.

Lovnokinološki kup SV. HUBERT LSIŽ planira se održati u lovištu Lovačkog društva "Fazan" iz Buje u subotu 22.09.2012. godine, prijava - zaključno do petka, 14.09.2012. godine.

Županijsko prvenstvo LSIŽ za pse glasnog gona na divlju svinju u gateru planira se održati u mjestu Vranja, u nedjelju 30.09.2012., prijava - zaključno do ponedjeljka 24.09.2012. godine

Županijsko prvenstvo LSIŽ u radu pasa goniča (zec) planira se održati u lovištu Lovačkog društva "Dubrava" iz Višnjana u subotu 13.10.2012. godine, prijava - zaključno do petka 05.10.2012. godine

Članove ekipe lovnog ureda u ovaj Savez dužni su dostaviti članovi povjerenstva za lovnu kinologiju.

Na takmičenju mogu sudjelovati maksimalno tri takmičara iz svakog lovnog ureda odnosno ukupno 21 takmičar.
Redoslijed takmičara kao i baterija u kojoj će se takmičar natjecati odrediti će se prije samog početka takmičenje izvlačenjem redoslijednog broja i baterije (ždrijebanje)
Ekipe lovnih ureda formiraju se kao i ranijih godina putem izlučnih takmičenja između lovačkih društava unutar lovnog ureda.

Takmičenja u Sv. Hubertu u lovu na šljuku za strane lovce u planu je da se održi u toku prosinca.

Teorijska nastava osposobljavanja za lovca (seminar) započeti će sa danom 27.08.2012. godine, i trajat će zaključno do 18.09.2012. godine, a održavat će se u Pazinu, u prostoriji Hotela "Lovac".
Predavanja će se odvijati od ponedjeljka do petka sa početkom u 17,00 sati i subotom u 8,00 sati.
Lovački ispit u planu je da se održi krajem rujna ili početkom listopada.

Štete od medvjeda problem je sa kojim se susreću lovci iz Pazina, Roča, Buzeta, Cerovlja i Gračišća, kao i mještani iz tih područja. Naime, procjenjuje se da u tom području odnosno u tim lovištima ima dva odrasla medvjeda i jedna medvjedica sa dva mladunčeta.
U zadnje vrijeme vjerovatno zbog sušnog razdoblja često se približavaju naseljenim mjestima i svojom pojavom uznemiruju lokalno stanovništvo.
Nakon prikupljenih podataka dostavljenih u ovaj Savez u ovim lovištima medvjed ili medvjedica ukupno su viđeni 32 puta. Dva je puta nastala šteta na košnicama u ukupnoj vrijednosti 11.100,00 kn.

Prekalj je upoznao prisutne sa predstojećom svečanošću dodjeljivanja priznanja lovcima s 50, 55 i 60 godina lovačkog staža za one koji to mogu dokazati vjerodostojnom dokumentacijom a koja će se održati u toku listopada ili studenog ove godine.

Temeljem članka 56. Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o oružju (Narodne novine br.: 59/12) od 28.05.2012. sve fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izvijestiti nadležno tijelo o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.
Fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 60 dana od dana promjene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite izvijestiti nadležno tijelo o nastaloj promjeni.
Fizičkim osobama koje u rokovima ne dostave nadležnom tijelu podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, ukinut će se oružni list, a s oružjem će se postupiti sukladno članku 44. stavku 1. Zakona o oružju.

Lovačkim društvima kojima policijske postaje nisu dostavile obrazac Izjave kojom lovac izjavljuje koji mu je izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite ovaj će Savez nakon dogovora sa Policijskom upravom Istarskom dostaviti ogledne primjere Izjave za lovce.
Potpisane Izjave od članova lovačkih društava trebalo bi dostaviti Policijskoj postaji koja djeluje na tom području.

Izvršni odbor poručuje svim lovačkim društvima da se u ovim sušnim vremenima posveti maksimalna pažnja divljači unosom vode u lovišta.

izrada: {webis}