Siguran lov na području Istre

Policijska uprava istarska i ove će godine, u suradnji s Lovačkim savezom Istarske županije, provoditi preventivnu kampanju "Siguran lov – četiri osnovna pravila sigurnog rukovanja vatrenim oružjem". Tim je povodom danas u prostorijama policijske uprave održana konferencija za medije, na kojoj su sudjelovali zamjenik glavnog ravnatelja policije Zvonimir Vnučec, voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije Sandra Veber, načelnik Policijske uprave istarske Dragutin Cestar i predsjednik Lovačkog saveza Istarske županije Graciano Prekalj.

"Cilj provođenja kampanje je podizanje sigurnosti prilikom rukovanja vatrenim oružjem osoba uključenih u lov i podizanje sveukupne sigurnosti u lovištima, kao i sprječavanja protuzakonitog lova i ostalih protupravnih ponašanja iz domene lovstva" podsjetio je načelnik Cestar. Naime, Uz 38 zajedničkih i osam državnih lovišta te oko četiri tisuća lovaca koje okuplja Lovački savez Istarske županije, na području Istre bilježi se i velik broj dolazaka stranih lovaca. Tome svakako pridonosi i blizina Italije, odakle tijekom lovne sezone dolazi oko tisuću lovaca godišnje. Uz toliki broj naoružanih osoba u lovištima, povremeno se događaju i nesreće u lovu, a većina tih nesreća posljedica je neopreza i pogrešaka mahom iskusnih lovaca. Kako bi se spriječili takvi događaji i povećala sigurnosti svih sudionika u lovu, Policijska uprava istarska i Lovački savez Istarske županije prošle su godine pokrenuli zajedničku kampanju "Siguran lov – četiri osnovna pravila sigurnog rukovanja vatrenim oružjem". U sklopu kampanje policijski službenici na graničnim prijelazima su turistima, koji su ulazili u Republiku Hrvatsku, dijelili letke o četiri osnovna pravila sigurnosti u lovu (M.O.N.C.):

- budite sigurni u svoju metu i njenu okolicu,
- držite prst izvan otponca dok niste spremni za pucanje,
- ophodite se prema svakom oružju kao da je napunjeno,
- uvijek usmjerite usta cijevi u sigurnom smjeru.

"Radi se o letku koji je na hrvatskom i talijanskom jeziku izradio Odjel prevencije Policijske uprave istarske u suradnji s Lovačkim savezom Istarske županije, a kojeg su lovcima dijeliti i predsjednici lovačkih društava prilikom izdavanja dopusnica za lov te prilikom sudjelovanja na sajmovima lova" naglasio je načelnik Cestar.

Voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije Sandra Veber istaknula je kako je kampanja Policijske uprave istarske polučila jako dobre rezultate, što svakako potvrđuje i činjenica da u posljednjih godinu dana, koliko se projekt i provodi, u lovištima na području Istre nije zabilježena niti jedna nesreća u lovištima, odnosno niti jedno stradavanje u lovu. "S obzirom na uspješnost kampanje, Ravnateljstvo policije prepoznalo je njenu vrijednost te će se ona stoga prilagoditi i ponuditi ostalim policijskim upravama kako bi se mogla provodila na području cijele Republike Hrvatske. Kampanja će se bazno temeljiti na uspješnim aktivnostima Policijske uprave istarske, no dodatno će se uskladiti sa standardima prakse Europske unije, ali i dobre prakse nekih drugih policijskih uprava" naglasila je Sandra Veber i ponovila kako se nada da će ova sinergija policije i lovačkog saveza doprinijeti sigurnom lovstvu na području cijele Hrvatske.

Koliko je ovaj projekt važan u prevenciji stradavanja u lovu, ali i u suzbijanju protupravnih ponašanja, potvrdio je i zamjenik glavnog ravnatelja policije Zvonimir Vnučec. "Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatski lovački savez već godinama imaju uspješnu suradnju. Lovci su policiji partneri i suradnici te je svakako potrebno spomenuti njihov doprinos prilikom stvaranja države, ali i današnju suradnju, koja posebno dolazi do izražaja prilikom traganja za nestalim osobama i postupanja u slučajevima prirodnih nepogoda", istaknuo je zamjenik glavnog ravnatelja policije i naglasio kako ovakvi oblici suradnje uvelike doprinose sigurnosti u lovištima, ali i prevenciji kaznenih djela protiv okoliša.

Uspješnu suradnju između policije i lovačkih saveza potvrdio je i Graciano Prekalj, predsjednik Lovačkog saveza Istarske županije, koji je zahvalio Ravnateljstvo policije što je prepoznalo važnost ovog preventivnog projekta. "Hrvatski lovački savez aktivno sudjeluje u svim akcijama zaštite lovaca, prirode te sigurnosti i zdravlja građana. Nadam se da će naša suradnja s policijom i nadalje biti ovako dobra i kvalitetna te da ćemo zajedno ostvariti uspješne rezultate glede sigurnosti u lovištima" zaključio je Prekalj.

Edukacija predstavnika lovačkih društava

Nakon završene konferencije za medije o provođenju kampanje "Siguran lov – četiri osnovna pravila sigurnog rukovanja vatrenim oružjem", a s obzirom na novi cilj kampanje, koji se odnosi na prevenciju kaznenih djela i prekršaja u lovu, održana je edukacija predstavnika lovačkih društava na području Istarske županije. Tom prilikom zamjenik glavnog ravnatelja policije Zvonimir Vnučec pozvao je policijske službenike da se dodatno angažiraju u suradnji s lovcima, dok je lovcima uputio apel da vode računa o zaštiti biljnog i životinjskog svijeta te da o svim uočenim nepravilnostima i nezakonitim radnjama obavijeste policiju. "Policija i lovci na istoj su strani" zaključio je Vnučec, uz nadu da će se ova kvalitetna suradnja nastaviti i dalje.

Alica Rosić-Jakupović, voditeljica Odjela prevencije, podsjetila je okupljene na ciljeve kampanje te je naglasila kako statistički pokazatelji ukazuju na činjenicu da je stanje sigurnosti u istarskim lovištima na visokoj razini, obzirom u proteklih godinu dana nije zabilježen niti jedan događaj ranjavanja u lovu.

Na zakonske odredbe, odnosno izmjene i dopune zakonskih propisa o oružju, lovce je podsjetio Edi Puhar, voditelj Službe za upravne poslove. On se u svom izlaganju osvrnuo i na europsku oružanu propusnicu, novu ispravu o oružju, koju policija izdaje radi držanja, nošenja i prenošenja oružja preko teritorija zemlje članice Europske unije. Bez europske oružane propusnice državljani Republike Hrvatske i ostali državljani članica Europske unije ne mogu s oružjem ulaziti u zemlje članice, a vlasnici oružja moraju imati i važeću ispravu za oružje, koje je u nju upisano, kao i dokaz kojim potkrjepljuju razlog svog putovanja.

Budući Istru tijekom godine posjećuje velik broj stranih lovaca, načelnik Sektora za granicu Loris Kozlevac upoznao je lovce sa zakonskim odredbama glede prijenosa oružja i streljiva preko državne granice pa je tako rečeno da hrvatski državljani i stranci u svrhu lova mogu preko državne granice prenositi do 3 komada odgovarajućeg oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima. Osim toga, osvrnuo se i na odredbe Zakona o strancima, u dijelu koji uređuje ulazak i boravak stranaca te samu prijavu boravka stranaca, koja se razlikuje ovisno o tome radi li se o državljanima zemalja Europske unije ili državljanima trećih zemalja. Naime, državljani zemalja Europske unije ne moraju prijavljivati svoj boravak ukoliko će u Hrvatskoj boraviti manje od tri mjeseca, dok državljani trećih zemalja moraju prijaviti svoj boravak dva dana od ulaska u zemlju, odnosno pružatelj smještaja ih je dužan prijaviti u roku od jednog dana od ulaska u zemlju.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Enes Bećić podsjetio je kako je 1. siječnja 2013 godine na snagu stupio novi Kazneni zakon, koji na drugačiji način štiti biljni i životinjski svijet. Pravilnikom o proglašenju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, zaštićene su zavičajne i strane svojte biljaka i životinja. U odnosu na stari zakon, odredba kojom su regulirani protuzakoniti lov i ribolov su spojeni, dok su odvojene odredbe koje štite zaštićene i strogo zaštićene biljne i životinjske svojte.

O statističkim pokazateljima i postupanju policije u slučaju naleta vozilom na divljač govorio je Josip Lukić, voditelj Odjela za sigurnost cestovnog prometa, koji je istaknuo kako se u takvim slučajevima na mjesto događaja poziva i lovočuvar. On preuzima divljač, a po potrebi mu se omogućuje i poduzimanje određenih, neophodnih radnji za potrebe vođenja postupka iz njegove nadležnosti. Što se tiče naknade štete, ovisno o samoj situaciji, oštećena osoba može svoj odštetni zahtjev podnijeti trgovačkom društvu koje upravlja i gospodari cestom ili osobi koja gospodari lovištem u skladu s propisima o lovstvu, na javnim cestama koje prolaze lovištem.

U nastavku, prisutnima se obratio i Josip Malnar, dopredsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, koji je istaknuo da Lovački savez Istarske županije uvijek u necemu prednjaci pa je tako slučaj i s ovim preventivnim projektom, koji će se zahvaljujući njegovoj uspješnosti i Ravnateljstvu policije, koje je prepoznalo njegovu kvalitetu, uskoro provoditi na području cijele Republike Hrvatske. Budući se edukaciji odazvao velik broj predstavnika lovačkih društava, potaknuta je i zanimljiva rasprava, kroz koju su načelnik policijske uprave Dragutin Cestar i ostali rukovoditelji odgovorili na brojne upite lovaca, vezano za njihove nedoumice glede važećih zakonskih propisa.

izrada: {webis}