Vatrogasnim postajama Rovinjštine podijeljena priznanja za doprinos lovstvu

Predsjednici lovačkih društava sa područja Rovinjšine, Buršić Božo iz Rovinja, Vujić Nenad iz Kanfanara, Erman Đordano iz Žminja i Sošić Mladen iz Bala zajedno sa Udovičić Frankom voditeljem lovnog ureda Rovinj te Prekalj Gracianom predsjednikom LSIŽ organizirali su u petak, 19. travnja o.g. zajedničko druženje sa predstavnicima Područne vatrogasne zajednice Rovinj koju sačinjavaju Javna vatrogasna postrojba Rovinj te Dobrovoljna vatrogasna društva Bale, Kanfanar, Rovinjsko Selo i Žminj.

Tom prilikom, u znak dobre sadašnje a i buduće suradnje uručena su im priznanja za doprinos lovstvu, ponajprije u pomoći u punjenju pojilica vodom da bi divljač za vrijeme sušnih ljetnih mjeseci imala dovoljno vode, kao i za veliki trud prilikom gašenja požara koji se dešavaju lovištima.

Priznanja su primili Eviliano Gašpić i Medelin Nikola iz JVP Rovinj, Macan Patrik, Burić Kristijan, Udovičić Ivan i Dušman Fabio iz DVD a Bala, Kanfanara, Rovinjskog Sela i Žminja.

Eviliano Gašpić, zahvalio se u ime vatrogasaca naglasivši da će prošla godina po broju požara i sušnom periodu biti zapažena, te da aktivnosti u lovištu koje provode lovci pogotovo na čišćenju staza, prosjeka i šumskih putova vatrogascima olakšavaju rad i upravo se tu dokazala obostrana suradnja.

izrada: {webis}