Podjela diploma o položenom lovačkom ispitu

Na svečanosti u pazinskom hotelu "Lovac" 15. studenoga svečano su uručene Diplome o položenom lovačkom ispitu i lovačke iskaznice novoj generaciji lovaca s područja Istarske županije.

Od 60 prijavljenih kandidata iz cijele Istre, njih 54 položilo je ispit. Ispiti su održani u Pazinu i Poreču.

Za najbolje pokazano znanje na ispitu Albertu Giudiciu, iz ližnjanske "Bene", predsjednik Saveza Graciano Prekalj uručio je knjigu "Lovstvo" Zvonka Mustapića.

Svakom novom lovcu pored diplome za bolju uočljivost u lovu uručen je i fluroescentni prsluk sa otisnutim znakom Saveza.

Čestitajući im na položenom ispitu te im zaželivši dobrodošlicu u organizaciju koja u Istri okuplja oko 4.000 članova iz 38 udruga, Graciano Prekalj upoznao ih je i s osnovnim aktivnostima saveza.

izrada: {webis}