Osposobljeni prvi pregleđivači mesa divljači

Završnim ispitom za pregledavače mesa divljači u subotu 29. ožujka o.g. u Hotelu Lovac u Pazinu, pedeset osam lovaca, članova lovačkih društava iz Istre uspješno je završilo Program osposobljavanja za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište.

Svima njima biti će uručeno Uvjerenje o osposobljenosti i iskaznica pregledavača mesa.

Njihova je zadaća da prvi pregledaju svu divljač koja nije za osobnu uporabu sudionika lova te članova domaćinstva sudionika lova, odnosno onu koja je namijenjene stavljanju na tržište.

Predavači i ispitivači bili su mr.sc. Žarko Benčić dr. vet. med. i Goran Hrvatin dr.vet.med., aProgram je proveo Hrvatski lovački savez u suradnji Lovačkim savezom Istarske županije

izrada: {webis}