Uzgajivači divljači

Uzgajivač Adresa Telefon GSM Godišnja proizvodnja
Zec Fazan Kolinka Jarebica Prepelica
Peteh Pino V. Gortana 17
52341 Žminj
052 846 381 091 516 04 54 500 14.000 4.000 3.000 0
Legović Zdenko Bašići 41c
52444 Tinjan
052 626 048 091 205 74 10 500 0 0 0 0
Matika Mario Lukovica bb
52341 Žminj
052 846 321 098 18 13 041 200 0 0 0 0
Peteh Mladen Otočani bb
52341 Žminj
052 825 427 098 946 23 64 100 0 0 0 0
  1.300 14.000 4.000 3.000 0
izrada: {webis}