lorem ipsum

UL "Srna" Sv. Lovreč

Predsjednik Zgrablić Branko091 541 62 30
Tajnik Herak Alen091 431 00 17
Lovočuvar
Naziv Udruga lovaca "Srna" Sv. Lovreč
Adresa Istarska 28
52448 Sv.Lovreč
OIB 96579204713
E-mail branko.zgrablic2@gmail.com
WWW
Broj članova 71
Broj ha lovne površine / 1 lovac 45
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 52
Lovište XVIII/123 Lovreč
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}