Tijela saveza

Predsjednik Saveza

Graciano Prekalj

Tajnik

Mladen Belušić

Skupština saveza

Skupština Saveza je najviše tijelo upravljanja Savezom.

Svaki član Saveza ima u Skupštini jednog predstavnika. Izuzetno, lovačka udruga – članica Saveza koja ima preko 150 članova, u Skupštini ima dva predstavnika.

  Lovačko društvo Član Adresa člana Pošta Lovni ured
1 "Balotin" Vinež Zulijani Branko Ružići 37 52231 Sv.Nedjelja Labin
2 "Bena" Ližnjan-Šišan Dobran Augusto Šišan, Plekuti 27 52100 Pula Pula
3 "Ćićarija" Lanišće Vratović Ivan Podgaće 18 (Goričica 47/2) 52422 Lanišće (52470 Buzet) Buzet
4 "Diana" Momjan Prelac Rino Dlinja Vas 23 52462 Momjan Buje
5 "Dubrava" Višnjan Jakus Kristijan Pršurići 10 52463 Višnjan Poreč
6 "Fazan" Buje Zugan Bruno Juricani 1 a 52470 Umag Buje
7 "Fazan" Kaštelir-Vižinada Pahović Snježan Ritošin Brig 51 52447 Vižinada Poreč
8 "Fazan" Motovun Kotiga Armin Kal 60/b 52424 Motovun Pazin
9 "Golub" Kanfanar Vujić Nenad Mrgani 21 52352 Kanfanar Rovinj
10 "Golub" Tinjan Hrvatin Goran Hrvatini 101 a 52444 Tinjan Pazin
11 "Istra" Pula Peruško Davor Regi 8 52215 Medulin Pula
12 "Jarebica" Bale Sošić Mladen Fonde 18 52211 Bale Rovinj
13 "Jarebica" Svetvinčenat Perković Kristijan Salambati 8 52342 Svetvinčenat Pula
14 "Jedinstvo" Vodnjan Antolović Saša Gradina 9 52215 Vodnjan Pula
15 "Jedinstvo" Vodnjan Petrić Manuel Divšići 1/a 52206 Marčana Pula
16 "Kamenjarka" Pićan Sergo Lino Ivšići 59 52332 Pićan Labin
17 "Kamenjarka" Barban Poljak Orijano Rajki 11 52207 Barban Pula
18 "Kamenjarka" Barban Poljak Denis Rajki 14 52207 Barban Pula
19 "Kamenjarka" Krnica Šegota Luciano Luka Krnica 137 52208 Krnica Pula
20 "Kamenjarka" Labin Gobo Roberto Breg Ivanovci 29 52220 Labin Labin
21 "Kamenjarka" Labin
22 "Kolinka" Gračišće Brozan Marijan Brozani 52 / A 52403 Gračišće Pazin
23 "Lepus" Brtonigla Cattunar Franko Nova Vas 94 52474 Brtonigla Buje
24 "Lim" Vrsar Starčić Julian Jakići donji 5 52448 Sv.Lovreč Poreč
25 "Marčana" Marčana Bičić Elvino Marčana 62 52206 Marčana Pula
26 "Mirna" Buzet Golojka Branko Kozari 10 52420 Buzet Buzet
27 "Patka" Novigrad Banović Marino M. Vlačića Ilirika 21 52466 Novigrad Buje
28 "Roč" Roč Rabak Aldo Ročko polje, Žulići 56/1 52425 Roč Buzet
29 "Rovinj" Rovinj Sošić Zoran Sošići bb 522352 Kanfanar Rovinj
30 "Rovinj" Rovinj Udovičić Franko Rovinjsko Selo bb 52210 Rovinj Rovinj
31 "Srna" Sv. Lovreč Prekalj Graciano I. Andrića 74 52440 Poreč Poreč
32 "Srnjak" Grožnjan Benčić Žarko Istarskih narodnjaka 24 52000 Pazin Buje
33 "Srnjak" Lupoglav Buretić Miran Narodnog doma 2 / A 52000 Pazin Pazin
34 "Šljuka" Cerovlje Brenčela Danijel Pazinski Novaki 12 52402 Cerovlje Pazin
35 "Trčka" Umag Rota Davide Zambratija, Vinogradska 1 52475 Savudrija Buje
36 "Ubaš" Koromačno Kvaternik Dalibor Mikulezi 26 52224 Trget Labin
37 "Union" Pula Percan Maksimilijan Loborika 85 52206 Marčana Pula
38 "Vepar" Oprtalj Benčić Valter Livade 1/3 52427 Livade Buje
39 "Vepar" Pazin Vlahović Željko Brhaji 62 / A 52000 Pazin Pazin
40 "Vepar" Pazin Ritoša Alen Foškići 17 52000 Pazin Pazin
41 "Zec" Kršan Faraguna Livio Blaškovići 50 52232 Kršan Labin
42 "Zec" Poreč jakus Adriano Radmani 8 52440 Poreč Poreč
43 "Zec" Poreč Rakovac Lenjin Grožnjanska 37 52440 Poreč Poreč
43 "Zec" Žminj Erman Đordano Stara Vrata 4 52341 Žminj Rovinj

Izvršni odbor Skupštine Saveza

Izvršni odbor ima ukupno 7 članova kojeg čine po jedan izabrani predstavnik članova Saveza sa područja svakog lovnog ureda.

Prijedlog za članove Izvršnog odbora daje svaki lovni ured za svoje područje, a Skupština Saveza ih imenuje na mandat od 4 godine.

Između imenovanih članova Izvršnog odbora, Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Saveza.

Lovni ured Član
Poreč Graciano PREKALJ Predsjednik
Buje Bruno ZUGAN
Buzet Branko GOLOJKA Dopredsjednik
Labin Dalibor KVATERNIK
Pazin Goran HRVATIN
Pula Davor PERUŠKO
Rovinj Franko UDOVIČIĆ

Izvršni odbor - povijesni pregled

Nadzorni odbor

lovni ured član
Buje Marino BANOVIĆ
Poreč Snježan PAHOVIĆ
Pazin Marijan BROZAN Predsjednik

Nadzorni odbor - povijesni pregled

Stegovni sud

Lovni ured Član
Buzet Ivan VRATOVIĆ
Labin Roberto GOBO
Pazin Željko VLAHOVIĆ
Pula Orijano POLJAK
Rovinj Mladen SOŠIĆ

Stegovni sud - povijesni pregled

izrada: {webis}