Pravila ponašanja na strelištu

 1. U takmičenju mogu sudjelovati lovci koji uza se imaju lovačku iskaznicu s važećom identifikacijskom markicom za pojedinu lovnu godinu i oružni list za držanje i nošenje oružja te isto su dužni pokazati voditelju,
 2. Prilikom kretanja strelištem, naoružanje nositi u zaštitnoj navlaci,
 3. Naoružanje puniti samo na paljbenoj crti, te ga držati usmjerenog u pravcu mete,
 4. Napunjeno oružje, s metkom u cijevi mora se stalno držati u ruci i ne odlagati na pult,
 5. Discipliniranim ponašanjem na strelištu ne ometati druge sudionike u provedbi gađanja,
 6. Oružje ako je odloženo i s njime se trenutno ne gađa, mora biti prazno,
 7. Na prostorima strelišta zabranjeno je oružje okretati ili usmjeravati prema drugim osobama i uz 100 postotnu sigurnost da je oružje ispražnjeno,
 8. Zaštitu sluha i vida, prilikom boravka na prostorima strelišta koristiti prema osobnim potrebama,
 9. Sve nejasnoće oko uporabe strelišta i opreme utvrditi sa voditeljem strelišta prije početka izvođenja gađanja,
 10. Za sve štete nastale na strelištu izazvane nesavjesnim ponašanjem i nepridržavanjem propisanih postupaka i mjera sigurnosti, sudionik otklanja u svom trošku,
 11. Sudionik se mora pridržavati svih zapovijedi i uputa dobivenih od strane rukovatelja strelišta poradi što sigurnijeg rada na strelištu,
 12. Za sve posljedice nastale kršenjem navedenih mjera sigurnosti sudionik snosi punu osobnu odgovornost.

Ova pravila dostavljena su svim voditeljima ekipa lovačkih društava koji su dužni upoznati sa istima sve članove ekipe.

izrada: {webis}