O nama

Lovački savez Istarske županije (u daljnjem tekstu: Savez) osnovan je 14.04.1995. godine od strane Lovačkih udruga sa područja Istarske županije i od samog osnivanja član je Hrvatskog lovačkog saveza. Jedan od temeljnih ciljeva udruživanja je gospodarenje lovištima na području Istarske županije uz maksimalno poštivanje prirodnih zakona te očuvanja prirode i okoliša.

Osnivanjem Saveza po prvi je puta objedinjen rad svih lovačkih udruga na području Istarske županije budući da su do tada djelovali lovački savezi ili drugi organizacioni oblici po bivšim općinama.

Predsjednik Prekalj Graciano
Tajnik Belušić Mladen
Datum osnivanja 14.04.1995.
Broj članova 2018. godine
(samo članova LD)
3849
Broj žena - lovkinja 25
Prosječna starost lovaca 54
Broj lovačkih društava - udruga 38
Broj lovaca / 1000 stanovnika (u Istri) 18,5
Broj lovaca / 1 km2 1,36
Broj ha lovne površine / 1 lovac 63
Zajednička lovišta
Broj lovišta 38
Prosječna cijena po 1 ha 3,16 kn/ha
Državna lovišta
Broj lovišta 8
Prosječna cijena po 1 ha (bez uzgajališta) 22,95 kn/ha

U uvjetima nastanka novog društvenog i pravnog poretka tada su nastajali sasvim novi oblici i načini gospodarenja lovištima i bavljenje lovom uopće. U takvim uvjetima bila je potrebna dobro organizirana i djelotvorna županijska lovačka organizacija koja će izraziti interese svih županijskih lovaca i pomoći u ostvarivanju tih interesa i potreba. Temeljna želja i potreba svih lovaca je da steknu i gospodare lovištima. U tim novim uvjetima sticanja lovišta, u koordinaciji i brojnim odlučujućim aktivnostima ovoga Saveza a u dobroj suradnji sa nadležnim tijelima Uprave, Županom i Skupštinom Istarske županije te tijelima RH, svim lovačkim udrugama osigurana su lovišta. Radi ostvarenja tog temeljnog cilja ovaj je Savez stalno pomagao i koordinirao potrebite aktivnosti za svoje članice.

Nakon uspostavljanja nove organizacije udruga i primjene novih propisa veliki je bio doprinos Saveza u izradi Statuta i drugih akata udruga te njihovom upisu u registar udruga, kao i održavanju osnivačkih skupština i u svemu drugom po potrebi. Poštujući tada važeći Zakon o lovu, potrebno je bilo provesti postupak za osnivanje zajedničkih lovišta i njihovo davanje na gospodarenje lovačkim udrugama. Od tada pa do danas članice Saveza, uz relativno povoljne uvjete, gospodare i upravljaju tako stečenim zajedničkim lovištima. Iako je ovaj Savez uključujući sve lovce Istre, puno radio za potrebe zajedničkih lovišta, ipak treba znati da su odluke o dodjeli tih lovišta donijela upravna, izvršna i predstavnička tijela .

Samo steći lovišta nije dovoljno već ih treba zadržati rješavajući stalne probleme koje život nosi. Pojavljivale su se razne promjene na terenu kao i promjene propisa koje su zahtijevale prilagodbu i efikasno djelovanje Saveza i njezinih članica. Navesti ćemo samo neke od tih situacija kao što su ukidanje državnih lovišta Finida, Motovunska šuma i Donja Mirna gdje je trebalo dokazati značaj njihovog ukidanja te pripajanje značajnih površina susjednim zajedničkim lovištima koja su nekad tradicionalno pripadala tim lovištima. Upornim, stručnim i nesebičnim radom svih tijela ovog Saveza u suradnji sa IŽ i državnim tijelima ostvarena je stalna čežnja da tim područjima upravljaju i gospodare lovačke udruge i lovci koji su tamo domicilni. Ovakva iskustva daju nam za pravo da opravdano vjerujemo da ćemo na isti način riješiti problematiku i svih ostalih državnih lovišta na području IŽ vodeći računa o interesima i potrebama naših članica.

Uvijek a i danas za ozbiljan i učinkovit rad bilo kakve organizacije nužna je novčana i druga imovinska sigurnost. Stoga je 1999. godine Savez osnovao „Fond za unaprjeđenje i razvoj lovstva“. Taj Fond počiva na solidarnosti svih članica, te IŽ i na glavnom načelu „ZAJEDNO SMO JAČI“. Fond danas raspolaže sa 6.500.000,00 kn koji su stalno na korištenju članica Saveza kroz odobrene povoljne kredite radi ostvarivanja njihovih projekata. Tim sredstvima osim izgradnje lovačkih domova, opreme, strojeva i slično sredstvima Fonda se jamči za plaćanje lovozakupnine svim članicama Saveza za njihova zajednička lovišta.

U današnje vrijeme razvoja poduzetništva do izražaja mora doći i dolazi bavljenje lovnim turizmom, valorizacija divljačine i svega što lovstvo, kao plemenita a ujedno i gospodarska djelatnost, može dati. Navođenje lovnog turizma nije samo govorna fraza već realna mogućnost i šansa za razvoj i očuvanje lovstva u ovom obliku te gospodarstva u cjelini. U Istru godišnje prosječno dolazi 1100 lovaca turista koji svaki prosječno za lovnu aktivnost potroše 2.500,00 EUR godišnje što daje ukupan prihod od oko 2.700.000,00 EUR godišnje.

U periodu djelovanja Saveza mijenjalo se lovno zakonodavstvo, u čemu je ovaj Savez imao stalno i učinkovitog učešća. Organizirane su i provođene rasprave o promjenama Zakona o lovstvu i drugih propisa u svim članicama Saveza. Na temelju tih rasprava su predsjednik, izvršni odbor i skupština Saveza utvrđivali amandmane na zakonske prijedloge, koji su angažmanom naših saborskih zastupnika raspravljani u Hrvatskom državnom saboru. Više inicijativa ovog Saveza je prihvaćeno prilikom donošenja zakona od kojih je najznačajnija nova regulacija naknade šteta od divljači u prometu kojom je propisano pravedno rasterećenje lovoovlaštenika od naknade šteta.

Društvenost i druženje su temeljne postavke lovstva uopće. Stoga se u ovom Savezu i njegovim članicama trajno njeguje lovačko druženje, suradnja i sve pozitivno što iz toga izlazi. Sretni smo i ponosni što kao Savez imamo drage i dobre susjede kao što je Primorsko – goranska županija i Lovna zveza Kopar s kojima trajno ostvarujemo kvalitetnu suradnju.

Naš Savez uključujući sve njegove članice odnosno sve lovce Istre član je velike Hrvatske lovačke obitelji kojom kao krovnom lovačkom organizacijom upravlja i koordinira Hrvatski lovački Savez. U svim navedenim aktivnostima od dana osnivanja, ovaj je Savez uvijek imao veliku potporu Hrvatskog lovačkog Saveza ali i ovaj Savez je uvijek izvršavao sve svoje obveze prema HLS-u doprinoseći time kvalitetnoj organizaciji lovstva u Hrvatskoj.

I pored svega rečenoga jasno je da ovaj Savez nije sam u prostoru i vremenu već je dio svekolikih društvenih aktivnosti u Istri i Republici Hrvatskoj. Sve ovo vrijeme postojanja Savez je surađivao sa mnogim tijelima, ustanovama i pojedincima koji su doprinijeli kvalitetnom radu Saveza. Veliku i važnu ulogu u svemu tome su imali i mediji koji su Savez tijekom ovih godina pratili vjerujući u još kvalitetniju buduću suradnju.

Na kraju dovoljno je utvrditi da smo dobro radili, da smo dobro organizirani i jedinstveni te da ćemo i ubuduće raditi na korist svih lovaca i lovstva u cjelini.

izrada: {webis}