Županijska natjecanja u lovnom streljaštvu i pripremanju jela od divljači

Višnjan
Bubani Bubani
Višnjan Višnjan
Višnjan
Umag Umag
Umag
Umag Umag
Umag
Šušnjevica
Rušnjak
Rušnjak
Paladini
Vodnjan
Godina Mjesto Lovni ured Streljaštvo Kulinarstvo
1. mjesto ekipno
1. mjesto ekipno pojedinačno
2016 Buje Buje Poreč Jugovac Eni Buje
2015 Paladini Buzet Poreč Jugovac Eni Poreč
2014 Cerovlje Pazin Poreč Jugovac Eni Rovinj
2013 Bubani Rovinj Poreč Jugovac Eni Poreč
2012 Višnjan Poreč Poreč Butković Ivan Poreč
2011 Umag Buje Poreč Franković Emilijan Buje
2010 Buje Buje Poreč Banko Josip Buje
2009 Šušnjevica Labin Pula Cernogoraz Giovanni Buzet
2008 Rušnjak Poreč Poreč Kancelar Kristijan Poreč
2007 Paladini Buzet Poreč Butković Ivan Pazin
2006 Rovinjsko selo Rovinj Poreč Labinjan Paolo Rovinj
2005 Novigrad Buje Poreč Mraković Slobodan Pula
2004 Vodnjan Pula Poreč Derochi Bruno Labin
2003 Žminj Rovinj Pula Mofardin Erminio  
2002 Novigrad Buje Poreč    
2001 Šušnjevica Labin Poreč    
2000 Oprtalj Buje Poreč    
1999 Vodnjan Pula Poreč    
1998 Višnjan Poreč Poreč    
1997 Barban Pula Poreč    
1996 Višnjan Poreč Buje    
izrada: {webis}