LU "Vepar" Pazin

Predsjednik Paulišić Marijan098 469 105
Tajnik Kršanović Dorijano098 982 81 11
Lovočuvari Ardalić Rajko091 624 72 10
Dajčić Aldo098 16 86 388
Drndić Ivo098 469 101
Paris Rino098 469 113
Naziv Lovačka udruga "Vepar" Pazin
Adresa 154. Brigade Hrvatske vojske 19
52000 Pazin
OIB 65491143638
E-mail lu.vepar.pazin@gmail.com
WWW
Broj članova 224
Broj ha lovne površine / 1 lovac 66
Broj kandidata 1
Prosječna starost lovaca 53
Lovište XVIII/118 Pazin
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}