LU "Vepar" Pazin

Predsjednik Vlahović Željko098 224 579
Tajnik Ritoša Alen091 588 6664
Lovočuvari Ardalić Rajko091 624 72 10
Dajčić Aldo098 16 86 388
Drndić Ivo098 469 101
Paris Rino098 469 113
Naziv Lovačka udruga "Vepar" Pazin
Adresa M. B. Rašana 10/a
52000 Pazin
OIB 65491143638
E-mail ritosa.alen@gmail.com
WWW
Broj članova 221
Broj ha lovne površine / 1 lovac 66
Broj kandidata 1
Prosječna starost lovaca 54
Lovište XVIII/118 Pazin
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}