LU "Srnjak" Lupoglav

Predsjednik Buretić Miran098 362 033
Tajnik Grožić Edo091 72 94 199
Lovočuvari Komar Dean098 435 140
Soldatić Vilim098 942 90 44
Naziv Lovačka udruga "Srnjak" Lupoglav
Adresa Lupoglav 17
52426 Lupoglav
OIB 80348464790
E-mail miran.buretic@kamen-pazin.hr
WWW
Broj članova 79
Broj ha lovne površine / 1 lovac 83
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 49
Lovište XVIII/138 Lupoglav
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}