LU "Marčana" Marčana

Predsjednik Višković Darin095 805 13 75
Tajnik Radolović Esin095 823 96 98
Lovočuvari Biljuh Patrik098 549 092
Catela Lino098 556 072
Naziv Lovačka udruga "Marčana" Marčana
Adresa Marčana 128
52206 Marčana
OIB 56741807859
E-mail esinradolovic@gmail.com
WWW
Broj članova 41
Broj ha lovne površine / 1 lovac 62
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 53
Lovište XVIII/127 Marčana
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}