LU "Kolinka" Gračišće

Predsjednik Brozan Marijan091 624 23 50
Tajnik Mošnja Tomislav098 96 39 428
091 50 22 698
Lovočuvar Pužar Goran098 163 81 55
Naziv Lovačka udruga "Kolinka" Gračišće
Adresa Loža 1
52403 Gračišće
OIB 27190119408
E-mail marijan.brozan@vladimir-gortan.hr
WWW
Broj članova 58
Broj ha lovne površine / 1 lovac 90
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 52
Lovište XVIII/136 Gračišće
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}