LU "Jarebica" Svetvinčenat

Predsjednik Perković Kristijan095 862 27 66
Tajnik Perković Ivan
Lovočuvari Doblanović Anton098 916 43 22
Macan Mauricio098 953 23 74
Naziv Lovačka udruga "Jarebica" Svetvinčenat
Adresa Svetvinčenat bb
52342 Svetvinčenat
OIB 09170155800
E-mail Ivan.Perkovic@hep.hr
WWW
Broj članova 89
Broj ha lovne površine / 1 lovac 56
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 56
Lovište XVIII/131 Svetvinčenat
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}