LU "Golub" Tinjan

Predsjednik Mofardin Boris091 580 74 06
Tajnik Banko Matija
Lovočuvar Brečević Dragan091 626 05 22
Naziv Lovačka udruga "Golub" Tinjan
Adresa Tinjan 2
52444 Tinjan
OIB 08011278064
E-mail mofardin.boris@gmail.com
WWW
Broj članova 125
Broj ha lovne površine / 1 lovac 39
Broj kandidata 1
Prosječna starost lovaca 50
Lovište XVIII/116 Tinjan
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}