Lovište Žminj

Broj lovišta XVIII/135
Naziv Žminj
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Zec Žminj
Pazinska cesta bb
52341 Žminj
Glavne vrste divljači - zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 6.942 ha
Lovna površina 6.667 ha
Lovozakupnina 19.250,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,89 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Barban 16 0,2
Gračišće 19 0,3
Kanfanar 1 0,0
Pazin 3 0,1
Sveti Petar u Šumi 15 0,2
Svetvinčenat 2 0,0
Tinjan 5 0,1
Žminj 6881 99,1
ukupno 6942 100
izrada: {webis}