Lovište Vodnjan

Broj lovišta XVIII/130
Naziv Vodnjan
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Jedinstvo Vodnjan
Trg slobode 12
52215 Vodnjan
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 11.645 ha
Lovna površina 11.157 ha
Lovozakupnina 30.937,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,77 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Bale 23 0,2
Barban 43 0,4
Fažana 114 1,0
Marčana 2019 17,3
Svetvinčenat 1948 16,7
Vodnjan 7498 64,4
ukupno 11645 100
izrada: {webis}