Lovište Vinež

Broj lovišta XVIII/113
Naziv Vinež
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Balotin Vinež
Dom kulture bb, Vinež
52220 Labin
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 4.726 ha
Lovna površina 4.148 ha
Lovozakupnina 8.937,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,15 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Kršan 15 0,3
Labin 584 12,4
Pićan 37 0,8
Raša 452 9,6
Sveta Nedelja 3638 77,0
ukupno 4726 100
izrada: {webis}