Lovište Tinjan

Broj lovišta XVIII/116
Naziv Tinjan
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LU Golub Tinjan
Tinjan 2
52444 Tinjan
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 5.305 ha
Lovna površina 4.908 ha
Lovozakupnina 9.625,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 1,96 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Karojba 49 0,9
Pazin 27 0,5
Poreč 3 0,1
Sveti Lovreč 12 0,2
Sveti Petar u Šumi 2 0,0
Tinjan 5205 98,1
Višnjan 7 0,1
ukupno 5305 100
izrada: {webis}