Lovište Svetvinčenat

Broj lovišta XVIII/131
Naziv Svetvinčenat
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LU Jarebica Svetvinčenat
Pusti 1
52342 Svetvinčenat
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 6.222 ha
Lovna površina 5.610 ha
Lovozakupnina 20.625,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,68 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Bale 13 0,2
Barban 363 5,8
Kanfanar 3 0,0
Svetvinčenat 5828 93,7
Žminj 15 0,2
ukupno 6222 100
izrada: {webis}