Lovište Raša

Broj lovišta XVIII/10
Naziv Raša
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD KAMENJARKA Barban
Barban 69
52207 Barban
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
- prepelica virdžinijska
Površina lovišta 4.382 ha
Lovozakupnina 63.000,00 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Barban 1718 39,2
Labin 195 4,5
Raša 2101 47,9
Sveta Nedelja 368 8,4
ukupno 4382 100
izrada: {webis}