Lovište Pula II

Broj lovišta XVIII/125
Naziv Pula II
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Union Pula
Kukuljevićeva 5
52000 Pula
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 8.687 ha
Lovna površina 7.093 ha
Lovozakupnina 16.500,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,33 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Fažana 1245 14,3
Ližnjan 920 10,6
Marčana 1552 17,9
Pula 2488 28,6
Vodnjan 2481 28,6
ukupno 8687 100
izrada: {webis}