Lovište Pula I

Broj lovišta XVIII/124
Naziv Pula I
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Istra Pula
Marka Marulića 4
52000 Pula
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 5.835 ha
Lovna površina 3.673 ha
Lovozakupnina 10.312,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,81 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Ližnjan 586 10,0
Medulin 3322 56,9
Pula 1927 33,0
ukupno 5835 100
izrada: {webis}