Lovište Poreč

Broj lovišta XVIII/119
Naziv Poreč
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Zec Poreč
St. Kaligari 50
52440 Poreč
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 12.993 ha
Lovna površina 10.968 ha
Lovozakupnina 39.160,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,57 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Funtana 113 0,9
Kaštelir-Labinci 335 2,6
Novigrad 9 0,1
Poreč 9851 75,8
Sveti Lovreč 92 0,7
Tar-Vabriga 2581 19,9
Tinjan 2 0,0
Višnjan 10 0,1
ukupno 12993 100
izrada: {webis}