Lovište Motovun

Broj lovišta XVIII/117
Naziv Motovun
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Fazan Motovun
Veli Jože 1
52424 Motovun
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 6.785 ha
Lovna površina 6.502 ha
Lovozakupnina 12.973,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,00 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Buzet 27 0,4
Karojba 3374 49,7
Motovun 3191 47,0
Pazin 160 2,4
Tinjan 12 0,2
Višnjan 17 0,3
Vižinada 4 0,1
ukupno 6785 100
izrada: {webis}