Lovište Marčana

Broj lovišta XVIII/127
Naziv Marčana
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LU Marčana Marčana
Marčana 128
52206 Marčana
Glavne vrste divljači - zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 2.671 ha
Lovna površina 2.584 ha
Lovozakupnina 10.312,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,99 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Ližnjan 4 0,1
Marčana 2607 97,6
Vodnjan 60 2,2
ukupno 2671 100
izrada: {webis}