Lovište Lovreč

Broj lovišta XVIII/123
Naziv Lovreč
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova UL Srna Sv. Lovreč
Istarska 28
52448 Sv. Lovreč
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 3.487 ha
Lovna površina 3.269 ha
Lovozakupnina 14.987,50 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 4,58 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Kanfanar 4 0,1
Poreč 174 5,0
Sveti Lovreč 3065 87,9
Tinjan 9 0,3
Vrsar 235 6,7
ukupno 3487 100
izrada: {webis}