Lovište Ližnjan

Broj lovišta XVIII/126
Naziv Ližnjan
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LU BENA Ližnjan-Šišan
Dobrana 87, Šišan
52204 Ližnjan
Glavne vrste divljači - zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 2.846 ha
Lovna površina 2.497 ha
Lovozakupnina 13.750,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 5,51 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Ližnjan 2666 93,7
Medulin 29 1,0
Pula 151 5,3
ukupno 2846 100
izrada: {webis}