Lovište Lim

Broj lovišta XVIII/6
Naziv Lim
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Lim Vrsar
Trg Degrassi 3
52450 Vrsar
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina lovišta 2.849 ha
Lovozakupnina 102.919,00 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Funtana 206 7,2
Kanfanar 6 0,2
Poreč 400 14,0
Sveti Lovreč 3 0,1
Vrsar 2234 78,4
ukupno 2849 100
izrada: {webis}