Lovište Koromačno

Broj lovišta XVIII/112
Naziv Koromačno
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Ubaš Koromačno
Koromačno polje bb
52222 Koromačno
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 4.840 ha
Lovna površina 4.707 ha
Lovozakupnina 11.550,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,45 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Labin 478 9,9
Raša 4362 90,1
ukupno 4840 100
izrada: {webis}