Lovište Kontija

Broj lovišta XVIII/122
Naziv Kontija
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Lim Vrsar
Trg Degrasi 3
52450 Vrsar
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 2.376 ha
Lovna površina 2.256 ha
Lovozakupnina 10.450,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 4,63 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Funtana 446 19,8
Poreč 653 28,9
Sveti Lovreč 9 0,4
Vrsar 1147 50,8
ukupno 2255 99,97
izrada: {webis}