Lovište Kanfanar

Broj lovišta XVIII/134
Naziv Kanfanar
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Golub Kanfanar
Trg M. Željka 5
52352 Kanfanar
Glavne vrste divljači - zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 4.543 ha
Lovna površina 4.360 ha
Lovozakupnina 15.125,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,47 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Kanfanar 4301 94,7
Sveti Lovreč 6 0,1
Svetvinčenat 3 0,1
Tinjan 20 0,4
Žminj 213 4,7
ukupno 4543 100
izrada: {webis}