Lovište Grožnjan

Broj lovišta XVIII/105
Naziv Grožnjan
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Srnjak Grožnjan
Motovunska 2
52429 Grožnjan
Glavne vrste divljači - jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 6.799 ha
Lovna površina 6.544 ha
Lovozakupnina 28.380,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 4,34 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Buje 379 5,6
Grožnjan 6267 92,2
Oprtalj 117 1,7
Vižinada 36 0,5
ukupno 6799 100
izrada: {webis}