Lovište Dubrava

Broj lovišta XVIII/121
Naziv Dubrava
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Dubrava Višnjan
Dalmatinska bb
52463 Višnjan
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 7.649 ha
Lovna površina 7.096 ha
Lovozakupnina 38.500,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 5,43 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Kaštelir-Labinci 1277 16,7
Karojba 6 0,1
Poreč 39 0,5
Tar-Vabriga 5 0,1
Tinjan 26 0,3
Višnjan 6272 82,0
Vižinada 24 0,3
ukupno 7649 100
izrada: {webis}