Lovište Čepićko polje

Broj lovišta XVIII/3
Naziv Čepićko polje
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Zec Kršan
Potpićan bb
52333 Potpićan
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
- jarebica kamenjarka – grivna
- trčka skvržulja
- prepelica virdžinijska
Površina lovišta 3.658 ha
Lovozakupnina 80.000,00 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Kršan 3658 100
ukupno 3658 100
izrada: {webis}