Lovište Blatnica

Broj lovišta XVIII/120
Naziv Blatnica
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LU Fazan Kaštelir-Vižinada
Maškelići 2
52447 Vižinada
Glavne vrste divljači - jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
Površina opisana granicom lovišta 5.576 ha
Lovna površina 5.361 ha
Lovozakupnina 22.880,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 4,27 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Grožnjan 55 1,0
Kaštelir-Labinci 1924 34,5
Karojba 7 0,1
Motovun 8 0,1
Novigrad 8 0,1
Tar-Vabriga 93 1,7
Višnjan 18 0,3
Vižinada 3463 62,1
ukupno 5576 100
izrada: {webis}