Lovište Barban

Broj lovišta XVIII/129
Naziv Barban
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD KAMENJARKA Barban
Barban 69
52207 Barban
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 6.230 ha
Lovna površina 6.051 ha
Lovozakupnina 18.150,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,00 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Barban 5938 95,3
Marčana 61 1,0
Pićan 1 0,0
Sveta Nedelja 56 0,9
Svetvinčenat 150 2,4
Žminj 24 0,4
ukupno 6230 100
izrada: {webis}