Lovište Bale

Broj lovišta XVIII/133
Naziv Bale
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Jarebica Bale
Bale bb
52211 Bale
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 7.307 ha
Lovna površina 7.164 ha
Lovozakupnina 27.500,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,84 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Bale 7231 99,0
Kanfanar 21 0,3
Rovinj 29 0,4
Svetvinčenat 7 0,1
Vodnjan 19 0,3
ukupno 7307 100
izrada: {webis}