Popis lovišta

  Broj Naziv Površina (ha) Karta
1. XVIII/2 Budava 2.926 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
2. XVIII/133 Bale 7.307 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
3. XVIII/129 Barban 6.230 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
4. XVIII/120 Blatnica 5.576 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
5. XVIII/104 Brtonigla 3.394 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
6. XVIII/101 Buje 6.064 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
7. XVIII/137 Cerovlje 10.892 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
8. XVIII/3 Čepićko polje 3.658 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
9. XVIII/109 Ćićarija 14.454 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
10. XVIII/121 Dubrava 7.649 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
11. XVIII/136 Gračišće 5.136 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
12. XVIII/105 Grožnjan 6.799 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
13. XVIII/134 Kanfanar 4.543 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
14. XVIII/122 Kontija 2.376 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
15. XVIII/112 Koromačno 4.840 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
16. XVIII/128 Krnica 7.457 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
17. XVIII/114 Kršan 5.703 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
18. XVIII/111 Labin 8.949 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
19. XVIII/6 Lim 2.849 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
20. XVIII/126 Ližnjan 2.846 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
21. XVIII/123 Lovreč 3.487 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
22. XVIII/138 Lupoglav 7.942 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
23. XVIII/127 Marčana 2.671 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
24. XVIII/108 Mirna 11.164 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
25. XVIII/106 Momjan 3.459 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
26. XVIII/117 Motovun 5.785 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
27. XVIII/103 Novigrad 2.538 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
28. XVIII/107 Oprtalj 6.457 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
29. XVIII/118 Pazin 15.848 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
30. XVIII/115 Pićan 4.961 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
31. XVIII/119 Poreč 12.993 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
32. XVIII/124 Pula I 5.835 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
33. XVIII/125 Pula II 8.687 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
34. XVIII/10 Raša 4.382 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
35. XVIII/110 Roč 4.981 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
36. XVIII/132 Rovinj 9.805 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
37. XVIII/131 Svetvinčenat 6.222 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
38. XVIII/116 Tinjan 5.305 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
39. XVIII/102 Umag 8.512 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
40. XVIII/113 Vinež 4.726 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
41. XVIII/130 Vodnjan 11.645 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
42. XVIII/135 Žminj 6.942 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
izrada: {webis}