Popis lovišta

  Broj Naziv Površina (ha) Karta
1. XVIII/2 Budava 2924 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
2. XVIII/133 Bale 7295 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
3. XVIII/129 Barban 6229 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
4. XVIII/120 Blatnica 5575 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
5. XVIII/104 Brtonigla 3400 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
6. XVIII/101 Buje 6055 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
7. XVIII/137 Cerovlje 10868 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
8. XVIII/3 Čepićko polje 3667 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
9. XVIII/109 Ćićarija 14447 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
10. XVIII/121 Dubrava 7656 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
11. XVIII/136 Gračišće 5140 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
12. XVIII/105 Grožnjan 6806 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
13. XVIII/134 Kanfanar 4542 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
14. XVIII/122 Kontija 2255 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
15. XVIII/112 Koromačno 4836 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
16. XVIII/128 Krnica 7452 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
17. XVIII/114 Kršan 5705 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
18. XVIII/111 Labin 8942 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
19. XVIII/6 Lim 2848 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
20. XVIII/126 Ližnjan 2845 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
21. XVIII/123 Lovreč 3487 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
22. XVIII/138 Lupoglav 7927 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
23. XVIII/127 Marčana 2671 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
24. XVIII/108 Mirna 11167 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
25. XVIII/106 Momjan 3435 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
26. XVIII/117 Motovun 6786 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
27. XVIII/103 Novigrad 2537 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
28. XVIII/107 Oprtalj 6453 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
29. XVIII/118 Pazin 15829 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
30. XVIII/115 Pićan 4961 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
31. XVIII/119 Poreč 12993 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
32. XVIII/124 Pula I 5820 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
33. XVIII/125 Pula II 8681 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
34. XVIII/10 Raša 4387 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
35. XVIII/110 Roč 4971 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
36. XVIII/132 Rovinj 9788 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
37. XVIII/131 Svetvinčenat 6226 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
38. XVIII/116 Tinjan 5301 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
39. XVIII/102 Umag 8502 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
40. XVIII/113 Vinež 4725 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
41. XVIII/130 Vodnjan 11652 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
42. XVIII/135 Žminj 6943 Karta lovišta Karta lovišta s cestama
izrada: {webis}