LD "Zec" Žminj

Predsjednik Matija Galant091 766 04 26
Tajnik Neven Ferlin098 639 561
Lovočuvar Slivar Vinko091 532 28 03
Naziv Lovačko društvo "Zec" Žminj
Adresa Pazinska cesta bb
52341 Žminj
OIB 52860583979
E-mail ldzec.zminj@gmail.com
WWW
Broj članova 117
Broj ha lovne površine / 1 lovac 54
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 50
Lovište XVIII/135 Žminj
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}