LD "Zec" Poreč

Predsjednik Rakovac Lenjin099 443 41 57
Tajnik Jakus Adriano091 573 50 44
Lovočuvari Benčić Silvano091 433 66 40
Jugovac Alfredo091 528 34 36
Jugovac Eni095 56 90 999
Mikatović Serđo091 443 41 00
Naziv Lovačko društvo "Zec" Poreč
Adresa St. Kaligari 50
52440 Poreč
OIB 62809400703
E-mail lenjin.rakovac@gmail.com
adjakus@gmail.com
WWW www.zec-porec.hr
Broj članova 255
Broj ha lovne površine / 1 lovac 47
Broj kandidata 1
Prosječna starost lovaca 56
Lovište XVIII/119 Poreč
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}