LD "Zec" Kršan

Predsjednik Faraguna Livio091 1854 100
Tajnik Blašković Ivan091 890 22 54
Lovočuvari Mrzlić Ratko091 594 53 89
Glavina Đani091 504 14 29
Naziv Lovačko društvo "Zec" Kršan
Adresa Potpićan bb
52333 Potpićan
OIB 17046847633
E-mail liffa@pu.t-com.hr
WWW
Broj članova 110
Broj ha lovne površine / 1 lovac 53
Broj kandidata 1
Prosječna starost lovaca 53
Datum osnivanja društva 16.06.1951.
Lovišta XVIII/114 Kršan
XVIII/3 Čepićko polje
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}