LD "Zec" Kršan

Predsjednik Faraguna Livio091 1854 100
Tajnik
Lovočuvari Mrzlić Ratko091 594 53 89
Glavina Đani091 504 14 29
Naziv Lovačko društvo "Zec" Kršan
Adresa Potpićan bb
52333 Potpićan
OIB 17046847633
E-mail liffa@pu.t-com.hr
WWW
Broj članova 112
Broj ha lovne površine / 1 lovac 53
Broj kandidata 1
Prosječna starost lovaca 54
Datum osnivanja društva 16.06.1951.
Lovišta XVIII/114 Kršan
XVIII/3 Čepićko polje
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}