LD "Union" Pula

Predsjednik Percan Maksimilian098 441 959
Tajnik Petrinčić Fabricio098 260 169
Lovočuvari Čelić Guerino098 908 3229
Petrinčić Fabricio098 260 169
Naziv Lovačko društvo "Union" Pula
Adresa Kukuljevićeva 5
52100 Pula
OIB 60502410375
E-mail fabricio.petrincic@pu.htnet.hr makpercan@yahoo.com
WWW
Broj članova 139
Broj ha lovne površine / 1 lovac 55
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 56
Lovište XVIII/125 Pula II
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}